Viltspårkurs

Lördag 12 november klockan 9-15.

Plats:  Troligtvis (jakttider) i Tyresta skogarna, söder om Stockholm, med infart från Tyresö slottsinfarten, på väg ut mot Vissvass om ni vill titta på en karta.

Pris: 800 kronor

Max 5 deltagare

 

Du behöver inte ha några förkunskaper för att delta och målet med denna introduktions kurs är att få tillräckliga kunskaper, att kunna på egen hand fortsätta träna under vinterhalvåret, för att nästa vår klara av ett anlagsprov i viltspår.

Oavsett om målet är anlagsprovet eller att du bara vill göra något trevligt med din hund jobbar vi efter principen att hundar kan! Vi ska bara lära dem hur vi vill ha det.

Du får klöv, blod och snitslar till kursen.

Anmälan görs via mail eller telefon:

 

Väl Mött!

Camilla Flachsbinder

0707 35 46 10

Camilla-f@bredband.net

 

Kursavgift ska vara inbetald senast 7dagar före kursstart på pg 140 18 30 -3
Kontrollera att ni har en försäkring som täcker skador er hund eventuellt orsakar under kurstillfället.